Szemián Sámuel Egylet

5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.

 

 

BELÉPÉSI  NYILATKOZAT

 

Alulírott – a Szemián Sámuel Egylet célkitűzéseivel egyetértek, alapszabályát magamra nézve kötelezőnek elismerem – az egyesület tagja kívánok lenni, és vállalom az évi tagdíj befizetését.

 

Név :   ………………………………………………………………………………………….

Születési hely, idő:   ………………………………………………………………………….

Foglalkozás:  ………………………………………………………………………………….

Lakcím: ………………………………………………………………………………………..

Telefonszám: …………………………………………………………………………………

E-mail cím: …………………………………………………………………………………….

 

 

Békéscsaba, 2017.  …………………………… hó  ……..  nap.

 

 

                                                                       ………………………………………………….

                                                                                                           aláírás

 

 

Belépési nyilatkozat

Post navigation