A Szemián Sámuel Egylet tevékenysége, eddigi eredményeinek bemutatása

A  Szemián Sámuel Egylet (Szemián Sámuel Baráti Kör-2007- átalakulásával .) 2009 márciusában alakult Békéscsabán, a város kulturális , építészeti és természeti értékei iránt érdeklődő, azt megismerni és ápolni akaró egykori közigazgatási szakemberek közreműködésével. Az egyesület 2009 decemberétől közhasznú szervezetként működik 55 fős tagsággal. (Taglétszám alakulása: 2009=17 fő,2010=31 fő,2011=34 fő, 2012=39 fő, 2013=49 fő.)A tagság átlag életkora 59 év.

Az Egylet Alapszabályban megfogalmazott célja: a település épített és természeti környezetének, kulturális örökségének feltárásában, megőrzésében való közreműködés. Kiemelt feladatának tekinti névadója munkásságának, szellemi hagyatékának ápolását, kutatását, másokkal történő megismertetését. Meghatározott rendszerességgel (havi egy alkalom. megalakulás óta 55 esetben) kulturális és szabadidős programokat, szakmai előadásokat szervez tagjai, és az téma iránt érdeklődő közönség számára.

A szervezet minden naptári évben elfogadott munkaterv alapján dolgozik. Az összejövetelek – melyek előadások, tájékoztatók, konferenciák, tanácskozások, stb. formájában valósulnak meg- a tagságon kívül a helyi lakosság részére is nyitottak voltak. Különböző rendezvénysorozattal lehetőséget teremtünk arra, hogy a város egészéről, közvetlen környezetéről, hasznos információt gyűjtsön a tagság mellyel az aktív cselekvő hozzáállás kialakulását a településhez való kötődést, érték és magatartás formálását erősítettük. A „Településtörténeti mozaikok” sorozattal a város újratelepítését, közigazgatási múltját  tekintettük át. „Tudd, hogy hol élsz” programban a város neves szülötteinek bemutatása történt meg. A „ Műhelytitkok” keretén belül a településen élő  alkotók, szín-és bábművészek, táncosok, sportolók, tudományos műhelyek, kutatók  tevékenységét ismerhették meg az érdeklődők. A „Csabai Örökség” keretében pedig csabai kisvasút, az Élővíz-csatorna, és a körgát történelmi jelentősége került feldolgozásra. Az előadások, konferenciák, tanácskozások minden esetben kiegészültek a témához kapcsolódó helyszínek bejárásával, túrák szervezésével. Ezen rendezvények biztosítják a közösséghez való tartozás élményét, pozitív hatással vannak az egyének mentális és fizikai állapotára és szubjektív jólétére. 2014 – ben  kiemelt figyelmet szenteltünk Munkácsy Mihály születése 170. évfordulója megünneplésére  valamint  A Magyar Holocaust Emlékév keretében a békéscsabai történések megismerésére és megismertetésére.

A programok megszervezésével, azon való részvétellel aktivizálni tudtuk a tagság jelentős részét, erősítettük közösségi kötődéseiket és lehetőséggé vált a helyi közéletbe való bekapcsolódás is. Egy-egy összejövetel látogatóinak átlagos száma 31 fő.

Az elmúlt évek során három kiadvány megjelentetésén dolgoztunk. A kiadványokban Szemián Sámuel egykori főjegyző élete, munkássága, közigazgatásban betöltött szerepe került feldolgozásra, valamint elkészült Dr. Simon Mihály beszédeit, megemlékezéseit tartalmazó kötet is.    ( Szemián Sámuel Békéscsaba főjegyzője; Szemián Sámuel Békéscsaba; Dr. Simon Mihály-75 2).

Rendszeres a gyalog és kerékpártúrák szervezése a környező kirándulóhelyekre ( Póstelek, Szanazug, Fényes, stb. évi 9-10 alkalom )történelmi emlékhelyek felkeresése , egészségmegőrzés és közösségi együttlét céljából.

Az Egylet stratégiai partnere a Békéscsabai Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint több program megvalósításában együtt dolgoztunk a Csabai Szlovákok Szervezetével, a Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesülettel, a város közművelődési intézményeivel.

Az Egylet címe : 5600 Békéscsaba Kossuth tér 10.

Telefonszám: + 36 20 947 13 62

Adószáma: 18394953-1-04

Bírósági nyilvántartásbavételről szóló végzés száma:  2814

  • Szemián Sámuel evangélikus tanító gyermekeként Békéscsabán született. Szülőhelyén 1850-től negyven évig jegyzőként majd főjegyzőként szolgálta szeretett városát.
  • Simon Mihály címzetes főjegyző, 1968-tól dolgozott a városi közigazgatásban, 1990-2005 között Békéscsaba jegyzője.