Emlékbeszéd az új városháza felavatása alkalmával B.-csabán, az 1873-ik év september 15-én, a városi közgyülésben elmondva Szemián Sámuel városi főjegyző által.

„A vész angyala, mely ez év Julius hava elején, ázsiai cholera képében körünkben megjelent, pusztító hatalmának tizenegy heti gyakorlása után, – miközben 2,094 emberi életet kioltott, – a kegyelem szava által erejétől megfosztatván, most már visszavonulóban van…”

Read more

Szemián Sámuel főjegyző életrajza

SZEMIAN SÁMUEL főjegyző (1827-1891) Szemian Sámuel 1827. július 17-én Békéscsabán született, apja, Szemian Benjámin tanító és Major Julianna házasságából. Gyermekeik: Sámuel, Amália, Jozefin, Pál – mezőberényi orvos – és Johanna fiatalon meghaltak. Szemian Benjámin tanítói pályáját Mezőberényben kezdte, onnan jött

Read more