Szemián Sámuel Egylet

 5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.                                       www.szeme.hu

 

Meghívó

A Szemián Sámuel Egylet 2018. április 23-án (hétfő) 15.00 órai kezdettel tartja közgyűlését, melyre tisztelettel meghívunk.

Helyszín:         Csabagyöngye Kulturális Központ Stark Adolf terem (III. emelet)
Békéscsaba, Széchenyi u. 4.

(Az Alapszabály V. 8. pontja értelmében: A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a plusz egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.)

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés  ugyanezen helyszínen és napon, 2018. április 23-án 15.30 órakor kerül lebonyolításra, az Alapszabályban rögzítettek szerint.

Napirend:

1./              Az Elnökség beszámolója a 2017. évi egyesületi munkáról

2./              A beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása

3./              A 2018. évre vonatkozó tagdíj mértékének megállapítása

4./              Javaslat tagfelvételre

5./              Az elnökség 5 éves mandátuma lejár, ezért vezetőségválasztás.

Előadó:           Paluska Pál egyesületi elnök

A közgyűlést követően Dr.Simándi Béla által készített, az egyesület életét dokumentáló film bemutatására kerül sor. A vetítés kb. 60 perces, tehát ennek ismeretében tervezhető a program.

Egyebek:

Tuskáné Papp Erzsébet tagtársunknak fotókiállítása nyílik a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat helyiségében / Szent István tér 8./ 2018. április 19-én 16 órakor.
Békéscsaba, 2018. április 13.

Baráti üdvözlettel:                                                                                    Paluska Pál sk.

                                                                     Szemián Sámuel Egylet elnöke
Meghívó (2018.04.23.)

Bejegyzés navigáció